Persbericht

Utrecht, 11 november 2016

Marieke van Straaten, Julia Borgers en Miriam Castricum van de Afdeling Publieke Dienstverlening van de Gemeente ’s-Hertogenbosch hebben de Nationale Schrijfwedstrijd gewonnen. Hun tekst werd met de Gouden Veer bekroond als de beste overheidsbrief voor een individuele burger. De brief die Marieke van Straaten, Julia Borgers en Miriam Castricum schreven, was een brief aan de ouders van adoptiekinderen over de gegevens van hun kind in de BRP (Basisregistratie Personen). Die brief vond de jury de beste van de ingezonden teksten, die zeer gevarieerd waren in onderwerp en die allemaal geschreven waren door medewerkers van diverse gemeenten en uitvoeringsorganisaties.

Marieke van Straaten, Julia Borgers en Miriam Castricum ontvingen de Gouden Veer op 10 november uit handen van prof. Carel Jansen, voorzitter van de jury van de Nationale Schrijfwedstrijd en een van de trekkers van het Netwerk Begrijpelijke Overheid. Dat netwerk ging op dezelfde dag officieel van start.

De winnende brief werd door de jury geprezen vanwege de toegankelijke stijl en structuur, vanwege het heldere formulier dat als praktische handleiding bij de brief is gevoegd, en vooral vanwege de zakelijke en prettige bejegening van de lezers. Hún perspectief staat voorop: wat weten de lezers al, wat zullen ze graag willen weten en hoe kunnen wij daar vanuit onze organisatie het best op inspelen? Zo schrijven en tegelijk voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving stellen, dat is een Gouden Veer waard, zo oordeelde de jury.

Genomineerden

De ingezonden teksten moesten een antwoord geven op een vraag die een burger zelf had voorgelegd. Ook kon het gaan om een brief waarmee burgers op initiatief van de overheid werden geïnformeerd over besluiten die voor hen van belang zijn. Het moest sowieso gaan om een tekst waarvan de schrijver vindt dat die een toonbeeld is van klare taal, terwijl de lezers er alle informatie in kunnen vinden die ze nodig hebben. 

Er waren vijf genomineerden die in de finale van de Nationale Schrijfwedstrijd meedongen naar de Gouden Veer. Carolina Helant Muller (SVB) eindigde op de tweede plaats. Andere genomineerden waren Jan ten Klooster (gemeente Aalten), Antoinette Klarenbeek (gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Maarten Sick (gemeente Leiden).

Jury & organisatie

De jury bestond uit voorzitter Carel Jansen (hoogleraar Communicatie- en informatiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen), Alice Dijkstra (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Els van der Pool (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Imre de Roo (onafhankelijk communicatie-expert) en Johan van Hoorde (Nederlandse Taalunie). De finale van de Nationale Schrijfwedstrijd vond plaats in het Museum de Speelklok in Utrecht, met als presentator radiomaker en taalliefhebber Frits Spits. 

De wedstrijd vond voor de twaalfde keer plaats. De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, Schouten & Nelissen, NWO/ZonMW, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit jaar was ook de Nederlandse Taalunie betrokken bij de organisatie en de jurering.

Netwerk Begrijpelijke Overheid

Het doel van de schrijfwedstrijd is blijvende aandacht te genereren voor de noodzaak van heldere taal. De Nationale Schrijfwedstrijd past binnen de doelstellingen van het Netwerk Begrijpelijke Overheid. Het netwerk is ingesteld op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Taalunie.

Voor meer informatie: nationaleschrijfwedstrijd@gmail.com