Deelnemende partijen/sponsoren

Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit der Letteren 
De Faculteit der Letteren is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De Faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 19 bacheloropleidingen en meer dan 35 masteropleidingen. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.

Schouten & Nelissen Als specialist in learning & development werkt Schouten & Nelissen wereldwijd aan de ontwikkeling van individuenteams en organisaties, al 35 jaar. Schouten & Nelissen zorgt voor ontwikkeling van talenten en vaardigheden die ertoe doen. Met slimme leer- en ontwikkeltrajecten en gedegen advies zorgen zij voor bevlogen medewerkers en verbeterde bedrijfsresultaten. Basis van hun aanpak is dat het succes van een organisatie wordt bepaald door het persoonlijk succes van de mensen die er werken.  ‘Het schip is zo sterk als zijn bemanning’. Schouten & Nelissen reikt mensen de middelen aan om in een veranderlijke werkomgeving succes te boeken door hun sterke kanten en talenten verder te ontwikkelen. Schouten  & Nelissen is ook internationaal actief in zo’n 53 landen en heeft vestigingen in China, Polen, Duitsland, België en Rusland. Schouten & Nelissen richt zich daarbij op de ontwikkeling van díe kerncompetenties (soft skills) die in de basis het succes van bedrijven bepalen. In Nederland is de organisatie actief met de merken Schouten & Nelissen, Schouten & Nelissen University (masters en vakopleidingen), THEMA (uitgeverij) en Cirquest (E-learning en digitale trainingstools).

NWO
 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. Meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen worden gefinancierd. NWO Geesteswetenschappen financiert en stimuleert onderzoek op het brede gebied van de geesteswetenschappen (historische wetenschappen, taalwetenschappen, literatuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, mediastudies en filosofie).

ZonMw
 ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO. 

Tekstblad Tekstblad is een tijdschrift over tekst en communicatie. Tekstblad onderzoekt alle kennis over tekstkwaliteit en geeft dit op een aantrekkelijke manier door aan mensen die teksten maken of laten maken.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen –  Lectoraat Human Communication Development Sinds ruim 10 jaar doet het Lectoraat Human Communication Development praktijkgericht onderzoek rond de thema’s professioneel communiceren, corporate communicatie en interne communicatie. Door projecten uit te voeren in samenwerking met studenten, docenten en beroepenveld draagt het lectoraat bij aan kennisontwikkeling op die thema's die bruikbaar is in het onderwijs en de beroepspraktijk.